Basic V

Số màu:
Xuất xứ:

Loại sợi: 100% Polypropylene BCF
Gauge: 1/10
Cấu trúc sợi: Level Loop
Chiều cao sợi: 3.0 mm
Tổng độ dày: 6.0 mm
Trọng lượng sợi: 550 gram/M2
Tổng trọng lượng: 4600 gram/M2
Khử tĩnh điện vĩnh viễn:
Khổ thảm: 500 x 500 mm
Số màu: 6
Xuất xứ: Trung Quốc

$row->vn_name
Số màu: 17
$row->vn_name
Số màu: 6
$row->vn_name
Số màu: 6
$row->vn_name
Số màu: 5