Tấm Tuntex T12..

Số màu:
Xuất xứ:

Loại sợi: 100% Polypropylene
Gauge: 1/12 Inch
Cấu trúc sợi: Level Loop
Chiều cao sợi: 3.5 mm
Tổng độ dày: 6.5 mm
Trọng lượng sợi: 585 gram/M2
Tổng trọng lượng: 4900 gram/M2
Khử tĩnh điện vĩnh viễn:
Chuẩn an toàn không khí: CRI Green Label
Khổ thảm: 500 x 500 mm
S.P.I: 9.0
Chống lực nén chân ghế:
Số màu: 17
Xuất xứ: Trung Quốc

$row->vn_name
Số màu: 6
$row->vn_name
Số màu: 6
$row->vn_name
Số màu: 6
$row->vn_name
Số màu: 5